Utrecht geeft extra geld voor versnelling energietransitie

Deel

Gekopieerd

De Provincie Utrecht stelt €19 miljoen beschikbaar voor het versnellen van de energietransitie. Het geld gaat naar een gezamenlijke aanpak met gemeenten voor woningisolatie voor inwoners met een smalle beurs. Ook komt er geld voor duurzame elektriciteitsopwekking en voor maatregelen tegen netcongestie.

In het coalitieakkoord van de Provincie Utrecht is vorig jaar afgesproken dat de Provincie komende jaren 50 miljoen gaat investeren in het versnellen van de energietransitie. Op 26 juni hebben Provinciale Staten een besluit genomen over het gebruik van de eerste 19 miljoen. Ook is het college gevraagd om voor de resterende middelen plannen uit te gaan werken.

Een deel van het geld, 10 miljoen euro, gaat naar het verduurzamen van woningen. Hiermee kunnen 8000 woningen met een slecht energielabel versneld worden geïsoleerd, in samenwerking met gemeenten. Hierbij worden ook subsidiemogelijkheden van het Rijk en Europa benut.  

Leningen aan energiecoöperaties

Een andere deel van het geld wordt gebruikt als lening aan lokale energiecoöperaties om hen te ondersteunen bij de ontwikkeling van duurzame energieprojecten zoals windmolens en zonneparken. Zo worden inwoners geholpen om via lokale energiecoöperaties hun eigen energie op te wekken. De lening wordt terugbetaald als een project daadwerkelijk tot ontwikkeling komt. Daarmee kunnen dan weer andere projecten lokale projecten geholpen worden. Op deze manier stimuleert de provincie lokaal eigenaarschap van duurzame energie.

Investeringen in energyhubs

Ook wordt er geïnvesteerd in de ontwikkeling van energyhubs. Door lokaal energie uit te wisselen en op te slaan, kunnen bedrijven verduurzamen en groeien zonder het overvolle stroomnet nog verder te belasten. Ze bundelen en delen hun aansluitingen op het elektriciteitsnet en voegen opwek en opslag toe om te voorzien in hun elektriciteitsvraag. Dit biedt een oplossing voor de problemen op het Utrechtse elektriciteitsnet, waardoor duurzame ontwikkelingen toch door kunnen gaan. Het opzetten van zo’n energyhub is ingewikkeld en de provincie Utrecht gaat dat nu ondersteunen.

Toekomstige maatregelen

Naast deze initiatieven op korte termijn, hebben Provinciale Staten opdracht gegeven om voor nog eens 30 miljoen plannen uit te werken om de energietransitie een impuls te geven. Hiervoor wordt gedacht aan het oprichten aan provinciaal warmtebedrijf en leningen aan bedrijven voor aanvullende maatregelen om netcongestie tegen te gaan. Provinciale Staten hebben gevraagd om dit geld zoveel mogelijk te gebruiken voor leningen en garantstellingen. Iedere euro die de Provincie inzet moet natuurlijk maximaal effect hebben. De financiële risico’s en innovatieve meerwaarde hiervan moeten vooraf goed in beeld worden gebracht.

Logo Bouw en Installatie Hub
Dit is een artikel van Bouw en Installatie Hub. Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws uit de bouw- en installatiesector? Neem dan een kijkje op de hub en meld je aan voor de online community.

Gerelateerde artikelen