Nieuwe techniek bij rioolwaterzuivering Winterswijk

Deel

Gekopieerd

Waterschap Rijn en IJssel breidt de rioolwaterzuivering in Winterswijk uit. Dankzij een nieuwe techniek kunnen ze het afvalwater nog schoner maken. Deze techniek verwijdert ook medicijnresten, ammonium en fosfaat. Het schoongemaakte water gaat naar de Groenlose Slinge. Hierdoor valt de beek in de zomer niet droog én wordt het water in de beek schoner. 

De nieuwe techniek is een combinatie van ozon en belucht actief-koolfiltratie. Deze extra ‘stap’ vindt plaats aan het einde van het bestaande zuiveringsproces. Dit gebeurt door het water eerst met ozon te behandelen. Daarna wordt het water in acht grote tanks met actief-kool gefilterd. Hierdoor worden medicijnresten, ammonium en fosfor beter verwijderd. Zo wordt het gezuiverde water nog veel schoner en dus ook de beken en rivieren waar dit gezuiverde water heen gaat.  

Werkzaamheden 

Deze week zijn nieuwe tanks geplaatst. De werkzaamheden zijn naar verwachting begin 2025 klaar. Voor de ontwikkeling van de waterzuivering werkt het waterschap samen met Aan de Stegge, Pannenkoek GWW, Nijhuis Saur Industries, Moekotte en Witteveen en Bos. Zij werken samen in de Combinatie Lokaal Circulair Water.

Daarnaast maakt het waterschap een ontwerp voor een natuurlijke nazuivering. Planten en bodem hebben een natuurlijke zuiverende werking in het oppervlaktewater. Daardoor kunnen ze de laatste ammoniumresten verwijderen en krijgt het water weer genoeg zuurstof. De natuurlijke nazuivering ligt naast het terrein van de waterzuivering.  

Meer acties voor schoon water rond Winterswijk 

De concentratie medicijnresten in het water van de beken rond Winterswijk is hoger dan op andere plekken. Ook de effecten op het waterleven zijn groter. Dit bleek uit onderzoek van het waterschap. Het waterschap past daarom niet alleen de zuivering in Winterswijk aan, maar onderneemt ook actie met andere organisaties. Zo geeft het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) vanaf 3 juni 2024 plaszakken uit. Patiënten die een CT-scan met contrastvloeistof ondergaan, krijgen vier plaszakken aangeboden. Door de plas op te vangen komt er geen contrastvloeistof in het rioolwater terecht, en dus ook niet in de natuur. Contractvloeistoffen horen niet thuis in de natuur en zijn niet biologisch afbreekbaar. Deze zijn ook niet met normale zuiveringstechnieken uit het rioolwater te halen.  

Op dit moment haalt het waterschap ongeveer de helft van de medicijnresten uit het afvalwater. Met het verbeteren van de zuivering en de plaszakken kunnen ze 70 tot 80 procent van de medicijnresten verwijderen.  

‘Slimme gemalen’ 

De waterzuivering werkt het best bij een zo constant mogelijke aanvoer van afvalwater. Om dit te bereiken werkt het waterschap samen met de gemeente Winterswijk aan het verbeteren van het watertransport met ‘slimme gemalen’. De technologie van deze gemalen zorgt ervoor dat het water indien nodig gebufferd wordt in het gemeentelijk riool en geleidelijk naar de waterzuivering gepompt wordt.  

Met de verbeteringen aan de waterzuivering in Winterswijk dragen het waterschap en partners bij aan de Kaderrichtlijn Water (KRW). In de KRW staan de Europese doelen voor schoon water.  

Inwoners en bedrijven hebben ook een rol 

Waterschapsbestuurder Dennis Wolsink is tevreden met de uitbreiding van de waterzuivering in Winterswijk: “We hebben een mooie stap gemaakt met deze verbetering. Wat niet in het water terechtkomt, hoeven we er ook niet uit te halen. Hier kunnen we als inwoners ook aan bijdragen. Met het Streekziekenhuis Koningin Beatrix delen we bijvoorbeeld plaszakken uit. Hiermee voorkomen we dat contrastvloeistoffen in onze zuivering terechtkomen. Ook werken we samen met apotheken om mensen te stimuleren om overgebleven medicijnen weer in te leveren en niet door het toilet te spoelen.” 

Logo Bouw en Installatie Hub
Dit is een artikel van Bouw en Installatie Hub. Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws uit de bouw- en installatiesector? Neem dan een kijkje op de hub en meld je aan voor de online community.

Gerelateerde artikelen