Handleiding biobased verduurzamen bestaande bouw

bouweninstallatiehub
13 juni 2024
4 min

Traditionele materialen voor nieuwbouw en renovatie, hebben doorgaans een flinke klimaatimpact bij de winning, de productie en het vervoer ervan. Er is daarom steeds meer vraag naar biobased (ver)bouwmaterialen. Dit zijn materialen die zijn gemaakt van planten, die ecologisch verantwoord geteeld, geoogst, gebruikt en hergebruikt worden. De overheid stimuleert het steeds meer om met natuurlijke materialen te bouwen of te renoveren. Er is nu een goede handleiding voor wie hiermee wil beginnen.

Vorige week vond bij Hogeschool Utrecht het event ‘Biobased verduurzamen van bestaande bouw’ plaats. Building Balance en OnderhoudNL namen zo’n vierhonderd bezoekers, een brede afspiegeling van betrokkenen in de gehele renovatie- en onderhoudsketen, mee in de beste biobased alternatieven voor isolatie en andere onderhoudsingrepen. Ook werd het eerste exemplaar van de handleiding  ‘Biobased verduurzamen van bestaande bouw’ overhandigd aan de directeur-generaal Volkshuisvesting en Bouwen van Binnenlandse Zaken, Chris Kuijpers.

Marjet Rutten, één van de kartrekkers van dit project, ziet voldoende kansen voor de onderhoudsbranche: “Biobased materialen kennen veel voordelen. Naast gezondheid en een nieuw verdienmodel voor de boer, slaan zij ook tijdens de groei CO2 op. Zo wordt de bouwsector een CO2 opslagbank.”

Al veel mogelijk

Er is nu al veel mogelijk op het gebied van biobased materialen. Om inzicht te krijgen in het huidige aanbod en het gebruik te stimuleren, is OnderhoudNL als vertegenwoordiger van de onderhoudsbedrijven, samen met Building Balance als aanjager van biobased bouwen, met een groep koplopers aan de slag gegaan. Met als resultaat dat op 6 juni aan zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers en toeleveranciers getoond kon worden wat er nu al mogelijk is op het gebied van het gebruik van biobased materialen bij bestaande bouw. Henk den Boer, voorzitter van OnderhoudNL, is trots op de lancering van de handleiding: “Het doel is de leden en hun opdrachtgevers aan te sporen om kansrijke biobased producten (nog meer) te gebruiken in hun renovatieprojecten. En te laten zien dat we vandaag al aan de slag kunnen. De aanwezigheid van Chris Kuijpers, de directeur-generaal van het ministerie BzK en een enorme subsidiant van de verduurzaming, onderstreept de maatschappelijke urgentie van die biobased verduurzamingsslag.”

Demonstraties en best practices

Op het HU-plein gaven vooruitstrevende leveranciers demonstraties van biobased producten. Bijvoorbeeld over het gebruik van gehakselde stro als inblaasisolatie, of het gebruik van hennep voor isolatiedekens en plaatmateriaal. Daarnaast deelden de onderhoudsbedrijven deze middag de best practices over de beste biobased alternatieven voor isolatie en andere onderhoudsingrepen.

Jong geleerd is oud gedaan

De locatie van Hogeschool Utrecht was niet voor niets gekozen. De hogeschool zet zich in voor circulair gebouwde leefomgevingen en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden op dit gebied. Door beginnende professionals al tijdens de opleiding uitgebreid kennis te laten maken met biobased verduurzamen, zullen zij dit in hun latere beroepspraktijk automatisch gaan toepassen. Tijdens het event vertelde HU-student Ruben Meijer over hoe biobased (ver)bouwen leeft bij huidige studenten. Mieke Oostra, lector Nieuwe Energie in de Stad, vertelde hoe biobased verduurzamen in het onderwijs is geïntegreerd.

Handboek

Alles over het gebruik van biobased materialen in de bestaande bouw, van de voordelen, risico’s, soorten tot aan de best practices, is door OnderhoudNL en Building Balance gebundeld in een handleiding. Tijdens het event werd een eerste exemplaar van de handleiding ‘Biobased verduurzamen bestaande bouw’ overhandigd aan de directeur-generaal Volkshuisvesting en Bouwen van Binnenlandse Zaken, Chris Kuijpers. Alle bezoekers (en alle mensen op de reservelijst die vanwege de grote animo voor het event helaas niet persoonlijk aanwezig konden zijn), hebben de handleidinginmiddels online toegezonden gekregen. Henk den Boer over de handleiding: ”Met elkaar zijn we ‘ambassadeurs’ van biobased. ‘Bio-beesten’ zijn we dus, hoorde ik vandaag. OnderhoudNL en Building Balance zetten met de uitgave van het handboek de onderhoudsbranche nog steviger op de kaart om aan een leefbare toekomst te blijven werken.”

Er is veel mogelijk

Conclusie van deze middag: opdrachtgevers, opdrachtnemers, corporaties, gemeenten, beleidsmakers, adviseurs, leveranciers, studenten kunnen met biobased materialen aan de slag. Om te zorgen dat het enthousiasme van zowel opdrachtgevers en opdrachtnemers niet bij goede voornemens blijft, krijgt dit initiatief een vervolg. OnderhoudNL en Building Balance gaan in het najaar een commitment verklaring ontwikkelen waarin individuele bedrijven en opdrachtgevers officieel kunnen vastleggen hoeveel procent van de gebruikte materialen biobased zal zijn.

Logo Bouw en Installatie Hub
Dit is een artikel van Bouw en Installatie Hub. Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws uit de bouw- en installatiesector? Neem dan een kijkje op de hub en meld je aan voor de online community.
bouweninstallatiehub

Gerelateerde artikelen