Vico Office is volledig Nederlandstalige software voor het controleren en vergelijken van (2D-)tekeningen en (3D-)modellen, het (locatiegebaseerd) uittrekken van hoeveelheden en het (locatiegebaseerd) calculeren én plannen van een (bouw)project. De software is efficiënt door hergebruik van informatie en uniek is dat wijzigingen automatisch worden doorgevoerd in de calculatie en planning. Vico Office is modulair opgebouwd en wordt daardoor gebruikt voor afzonderlijke taken of als integrale oplossing.

Hoeveelheden bepalen
Hoeveelheden zijn zowel handmatig, als vanaf 2D-tekeningen (PDF) of direct vanuit 3D-modellen te bepalen. Ook zijn gelijktijdig vanaf 2D-tekeningen én 3D-modellen (hybride) hoeveelheden uit te trekken. Zo worden bijvoorbeeld vanaf 2D-tekeningen eenvoudig hoeveelheden als oppervlakte, lengte, omtrek en hoogte bepaald. Omdat Vico Office het IFC-uitwisselingsformaat ondersteunt en een directe koppeling heeft met onder meer Autodesk® Revit®, GRAPHISOFT® ArchiCAD®, Trimble SketchUp en Tekla Structures, worden vanuit 3D-modellen hoeveelheden zelfs grotendeels automatisch bepaald. Gebruikers hoeven de gegenereerde hoeveelhedenstaten enkel te controleren en kunnen deze vervolgens flexibel (her)gebruiken, wat kostbare tijd bespaard.

Calculeren
Vico Office is volledige calculatiesoftware die wordt ingezet in elke fase van een bouwproject, van een kostenraming vanuit een schetsontwerp, tot aan een gedetailleerde inschrijfbegroting op regelniveau. De hoeveelheden die zijn bepaald vanaf de 2D-tekening en/of het 3D-model worden gekoppeld aan de kostenrecepten. Uniek is dat wijzigingen in planningen en kosten integraal worden verwerkt in het hele project. Door het gebruik van referentiebegrotingen is het mogelijk om calculatiegegevens (zoals urennormen en eenheidsprijzen) te (her)gebruiken in nieuwe projecten. Hierdoor is tot 40% tijdsbesparing te realiseren in de calculatiefase en is er meer tijd voor analyse en advies. Bovendien ondersteunt de software CUF-XML, waardoor de essentiële kosteninformatie eenduidig uitgewisseld kan worden.

Voor het spiegelen van offertes van onderaannemers is in Vico Office de calculatie onder te verdelen in zogenaamde werkpakketten, waardoor snel wordt bepaald welke activiteiten waar worden uitbesteedt.

Locaties
Een project kan met Vico Office worden opgesplitst in fasen en zones, waarbij per ontstane locatie hoeveelheden worden bepaald, calculaties worden gemaakt en planningen worden gemaakt. De gebruiker kan zelf het project opsplitsen in locaties of de reeds aanwezige locaties (zoals bijvoorbeeld verdiepingen) automatisch overnemen, zonder tussenkomst van de modelleur.

Plannen
De software biedt ondersteuning bij het maken van een planning en simulaties, zowel in de werkvoorbereidingsfase als tijdens de uitvoering (productie). Het is mogelijk om met Vico Office een traditionele balkenplanning te maken, enkel zijn dan de locaties niet in één oogopslag zichtbaar. Daarom biedt Vico Office u de mogelijkheid om een ‘Flowline Planning’ te maken, een planning waarbij de activiteiten per locatie gepland en weergegeven. Bovendien zijn beide methodieken gelijktijdig toe te passen, waardoor snel inzichtelijk wordt welke onderdelen op welke locatie zijn gepland.

Aan de hand van een standopname zijn verstoringen en knelpunten in de planning reeds in een vroeg stadium te herkennen, waardoor risico’s beter kunnen worden ingeschat. Vico Office prognosticeert de gevolgen voor onder meer de productie en de personeelsinzet, zodat (ook op de bouwplaats) de voortgang proactief bewaakt wordt en inzichtelijk wordt of de opleverdatum in gevaar komt.

Verschillen in 2D én 3D direct inzichtelijk
Deze module van Vico Office maakt verschillen inzichtelijk tussen 2D-tekeningen (in PDF-formaat), 3D-modellen én 2D-tekeningen en een 3D-model. De wijzigingen zijn direct zichtbaar en worden bijvoorbeeld aangeduid met verschillende kleuren.

Productspecificaties

Merk
Vico Office
Om een document te downloaden, hebben we eerst je gegevens nodig, deze worden gevraagd zodra je een download aanklikt.

Over Construsoft B.V.

Construsoft B.V.

Sinds 1995 zijn wij een toonaangevende leverancier en ontwikkelaar van BIM (Building Information Model) software en aanverwante diensten. In meer dan 30 landen in Europa en Zuid-Amerika zijn we de lokale partner van Tekla Structures, en snel groeiende met andere Trimble BIM-software. Ons portfolio bestaat uit verschillende producten en toepassingen om een nauwkeurige, gedetailleerde en data-rijke 3D-omgeving voor de bouw- en constructie-industrie te bieden. 

Lees meer over Construsoft B.V.

Stel de leverancier Construsoft B.V. een vraag over dit product

Meer vergelijkbare producten