STA (Smart Technical Applications) speelt in op de behoeften en actuele ontwikkelingen, zo ook op de Wet Kwaliteitsborging. Ben je op zoek naar software waarmee je op een gestructureerde wijze de kwaliteitsopnames en kwaliteitsinspecties kunt digitaliseren? Lees dan verder. Met onze kwaliteitsborging software kun je een digitaal kwaliteitsborging dossier opbouwen. Dit geeft je project overstijgend inzicht in de geleverde kwaliteit binnen je bedrijf.

Hoe werkt de module kwaliteitsborging
Bij de module kwaliteitsborging worden de kwaliteitsopnames en kwaliteitsinspecties digitaal geregistreerd door gebruik te maken van een tablet. Het is mogelijk om ter verduidelijking foto’s te maken van de situatie. Daarnaast kan men de locatie van de opnamepunten markeren op een geüploade tekening. Indien nodig ontvangen alle betrokken bedrijven een melding in een overzichtelijk kwaliteitsborging rapport. Dit rapport ontvangt men per e-mail. Om bij een kwaliteitsgebrek aan te tonen dat de gebreken opgelost zijn, kan een herstelfoto worden gemaakt. Vervolgens bestaat de mogelijkheid om het herstelde gebrek af te vinken en om het rapport opnieuw te verzenden.

De kracht van de software is dat de prestaties van alle partijen realtime inzichtelijk worden. De module maakt gebruik van een reeds gevulde bibliotheek en is startklaar bij het afsluiten van een licentie. Het is ook mogelijk om de binnen je eigen bedrijf gebruikte kwaliteitscontrolepunten op te nemen in de bibliotheek. Daarnaast bestaat de optie om in de portal documenten toe te voegen aan het project.

Live management view
Met Live management view heb je project overstijgend inzicht en overzicht in het kwaliteitsborging en inspectieproces. De gegevens voor het KAM-jaarplan, jaarverslag, ISO, inkoopgesprekken, directie en management, projectleiders en uitvoerdersvergaderingen zijn direct op te vragen. Daarnaast is het mogelijk om opdrachtgevers direct inzicht te geven.

Productspecificaties

Merk
STA Software

Over STA Software B.V.

Stel de leverancier STA Software B.V. een vraag over dit product

Meer vergelijkbare producten