Samen werken aan duurzame events

Sustainability Pledge

Koninklijke Jaarbeurs heeft de ambitie om de meest duurzame organisator en facilitator van beurzen en evenementen in Europa te worden. In onze operatie en het contentprogramma nemen we al veel initiatieven om de evenementen te verduurzamen, zoals afvalscheiding, een duurzaam horeca assortiment en duurzaamheid als thema op de beurs.

Door de pledge, oftewel een belofte, te ondertekenen beloven Jaarbeurs, exposanten en bezoekers hun verantwoordelijkheid te nemen op het gebied van duurzaamheid bij BouwBeurs 2025 en/of VSK 2026. Zowel in de operatie, organisatie als het bezoek.  

Waarom BouwBeurs en VSK?

De bouw- en installatiesector werkt aan een verduurzaming van de branche. De industrie heeft uitgesproken in 2030 CO2 neutraal te willen zijn. We willen als Jaarbeurs duurzaamheid aanjagen in de sector door de beurs zo duurzaam mogelijk te organiseren en daarbij exposanten en bezoekers stimuleren om op een duurzame manier aan het evenement te deel te nemen/te bezoeken.

Als je de pledge ondertekent, beloof je:

 • Klimaatneutraal naar Jaarbeurs te reizen
 • Circulaire materialen te gebruiken
 • Kiezen voor verantwoordelijke consumptie
 • Anderen stimuleren mee te doen

Pledge voor Jaarbeurs

 1. CO2 neutraal te zijn in 2030.
 2. Een duurzame VSK 2026 en circulaire BouwBeurs 2027 te organiseren.
 3. Leiderschap in de industrie te tonen door transparant te zijn op ESG doelen en de duurzame transitie in de industrie aan te jagen.
 4. Maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen door het steunen en betrekken van sociale initiatieven.

Pledge voor Exposanten

 1. Als team klimaatneutraal naar Jaarbeurs reizen en logistiek transport met minimale uitstoot.
 2. De stand opbouwen met circulair en duurzaam materiaal.
 3. Kiezen voor verantwoorde consumptie door een eigen waterfles mee te nemen, kiezen voor duurzame opties voor eten en afval goed scheiden.
 4. Anderen aan te moedigen om mee te doen aan de pledge.
Download de checklist

Pledge voor Bezoekers

 1. Klimaatneutraal naar Jaarbeurs reizen.
 2. Het gebruik van materiaal te verminderen: minder promotiemateriaal aannemen, online te connecten.
 3. Kiezen voor verantwoorde consumptie door eigen waterfles mee te nemen, kiezen voor duurzame opties voor eten en afval goed scheiden.
 4. Anderen aan te moedigen om mee te doen aan de pledge.
Download de checklist