Opleiden is teamwork Tekst: Marion de Graaff;Tekstbureau ’t Kofschip. Foto: Bouwmensen

Bouwmensen is in 2012 opgericht vanuit de Vakgroep Opleidingsbedrijven van Bouwend Nederland. Tegenwoordig heeft de vereniging Bouwmensen zo’n dertig vestigingen in het hele land. ‘Wij garanderen werk.’

‘De bouwbedrijven hadden zelf al veel eerder geconstateerd dat het belangrijk is om jongeren te werven, maar óók om ze te behouden. Dat waren lange tijd heel verschillende dingen. Bouwers probeerden daar zelf wel verandering in te brengen,  maar dat waren dan individuele acties door individuele bedrijven. Door Bouwmensen op te richten, hebben we de krachten gebundeld.’ Aan het woord is directeur Erik van Noordenne van Bouw- en Infra Mensen Zuid Holland Zuid. Hij schat dat er bij Bouwmensen in totaal zo’n tweeënhalf- tot drieduizend jongeren per jaar aan een opleiding beginnen. ‘We werken samen met opleidingsbedrijven en ROC’s en bieden de leerlingen een leerwerktraject aan. We faciliteren ze met werkkleding en gereedschap, en natuurlijk begeleiden we ze intensief. Dat traject sluiten ze af met een vakdiploma, en daarna gaan ze bij het leerbedrijf in dienst. Soms kan dat niet, of heeft een leerling een andere wens, dan gaan wij op zoek naar een passende plek. Wij garanderen in ieder geval werk, en daarmee onderscheiden we ons van andere opleiders.’

Support

Van Noordenne benadrukt dat het opleiden van jongeren teamwork is. ‘Er zijn verschillende partijen bij betrokken. Dat begint al bij het motiveren. We doen hard ons best om jongeren enthousiast te maken door naar vmbo’s te gaan. We vertellen de leerlingen wat werken in de bouw inhoudt, want ze moeten er zich een voorstelling van kunnen maken. In het keuzeproces spelen ouders overigens een hele grote rol. Als zij er achter staan en er thuis over gepraat wordt, dan helpt dat enorm. Zitten de jongeren dan eenmaal op de opleiding, dan gaan ze naar een ROC voor de theorie, bij het bouwbedrijf leren ze in de praktijk, en vanuit Bouwmensen  fungeren we als coach en verbinder. Ouders blijven belangrijk, want de jongens en meiden die bij ons werken en leren, zijn vaak nog jong en wonen thuis. Alle support is waardevol en daar zetten we dus op in.’

Groei

In de komende jaren gaan er in de bouw grote groepen vutters uitstromen. Van Noordenne denkt dat er in de komende jaren wel 60.000 plekken opgevuld moeten worden. ‘In die enorme aantallen kunnen wij niet voorzien, maar we gaan ons uiterste best doen om nog meer mensen op te leiden want de vraag vanuit de branche is enorm. We zijn onder andere aan het onderzoeken of het mogelijk is om leerlingen van praktijkscholen bij ons in niveau twee te laten instromen. Ook gaan we ons richten op volwassenen. Er zijn genoeg mensen die niet helemaal lekker in hun huidige baan zitten, of die gewoon wel eens wat anders willen doen. Dat zijn allemaal potentiële werknemers in de bouw. Naast de bouw zijn we trouwens een afdeling infra aan het optuigen. Dat is wel aan elkaar gerelateerd, maar er zijn toch grote verschillen en vandaar dat we infra als aparte tak willen behandelen. Als we al die plannen tot uitvoer hebben gebracht, kunnen we nóg meer bijdragen aan het opleiden en afleveren van goede vakmensen.’  

Ook interessant