Onderhandelingen cao Bouw & Infra beginnen op 12 februari

De bouw cao is op 1 januari 2020 verlopen. Normaal gesproken waren de onderhandelingen op 15 november begonnen, maar door de stikstof- en PFAS-discussie is besloten om de onderhandelingen later te starten. Op 12 februari is nu de aftrap. Gevolgd door 3 tweedaagse sessies op 3-4, 10-11 en 26-27 maart.

De vakbonden zijn druk bezig met het opstellen van een definitieve voorstellenbrief. Maar al wel duidelijk is dat er een aantal hoofdonderwerpen is. Allereerst de verhoging van het loon, maar uiteraard ook een regeling voor het eerder stoppen met werken. Bouwbond FNV stelt voor om een regeling af te spreken voor iedereen onder de cao Bouw & Infra. Daarnaast komen er voorstellen om de werkdruk voor uta-personeel te verminderen.

Afbouwbedrijven

Ook voor de afbouwbedrijven komt er een nieuwe cao. Daarover zijn de onderhandelingen al wel begonnen, maar bonden en werkgevers zijn er nog niet uit. 

"Onderwerpen zoals looptijd, loonstijging e.d. zijn nog even geparkeerd", laat FNV-onderhandelaar Peter Roos weten. "We hebben het vooral gehad over een regeling eerder stoppen met werken en zaken die geen of nauwelijks geld kosten. Toen we de onderhandelingen startten, wilden werkgevers eigenlijk helemaal geen regeling voor eerder stoppen met werken, dat gaat hen immers geld kosten. Wij hebben duidelijk gemaakt dat er geen nieuwe cao komt als we hierover geen afspraken kunnen maken. Inmiddels zijn er stappen gezet en komen we dichter bij elkaar. Er zijn berekeningen gemaakt waaruit blijkt wat zo’n regeling die wij hebben voorgesteld, ongeveer zou gaan kosten."

Binnenkort gaan de partijen weer rond de tafel. Belangrijkste onderwerpen die dan aan de orde zullen gaan komen zijn de regeling eerder stoppen met werken en de loonstijging.

Ook interessant