Een spoorverdubbeling is heel indrukwekkend Tekst: Marion de Graaff, Tekstbureau ’t Kofschip. Beeld: Isabelle Kooij.

Isabelle Kooij deed eerst mavo, toen hotelschool maar dat was toch niet zo ‘haar ding’. Via via kwam ze op het idee om de mbo-opleiding voor juridisch medewerker te gaan volgen. Nu doet ze de procescoördinatie voor grote rail- en infraprojecten.

Na het mbo stroomde Isabelle door naar de hbo-opleiding MER (management, economie en recht) en voor haar afstudeerstage kwam ze terecht bij een bedrijf die zich bezig houdt met gecombineerde aanleg en montage van kabels en leidingen. ‘De vrouwelijke bedrijfsleider daar had een vriendin die bij De Wilde Ingenieursgroep werkte, en daar was een vacature’, vertelt ze. ‘En zo is het gegaan: ik zit daar nu alweer ruim zeven jaar.’ 

Rail & Infra 

Isabelle wordt door De Wilde Ingenieursgroep uitgeleend aan (grote) aannemers en zodoende werkt ze voor projecten van Prorail en Rijkswaterstaat. Ze legt uit: ‘Het gaat om langlopende trajecten in de Rail & Infra waar ik de procescoördinatie voor de aannemer doe. Mijn werkzaamheden omvatten onder andere het inrichten van het project-specifieke managementsysteem, en het beheren en onderhouden ervan. Tevens coördineer ik en ben ik mede-uitvoerder van interne audits, procestoetsen, 2e-lijnskeuringen en het monitoren van Kritische Proces Indicatoren (KPI’s). Eigenlijk weet ik van de techniek niet heel veel af, maar in de loop van de jaren krijg je veel mee en groeit je technische kennis. Als het gaat om afwijkingen moet je soms flink doorvragen voordat je de informatie krijgt die je nodig hebt. Daar leer je veel van. Zeker grote projecten zoals spoorverdubbelingen zijn altijd indrukwekkend en leerzaam, zoals bijvoorbeeld die op het traject Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad. Nu zit ik op een project in de Wegen- en Waterbouw, ook interessant.’ 

Allerlei verschillende projecten 

Het leuke van haar baan vindt Isabelle dat ze met allerlei verschillende soorten projecten te maken heeft. ‘Op een gegeven moment weet je dan heel veel van, ik noem maar wat, railactiviteiten. Grote, langlopende projecten zijn heel strak georganiseerd. Bij een kortere looptijd is er meer flexibiliteit. Wat ik doe, loopt parallel aan de technische werkzaamheden (ontwerp – voorbereiding – uitvoering). Het is voornamelijk bureauwerk, maar zit ik wel bij het project op locatie. Soms moet ik voor een inspectie naar buiten, maar dan nog gaat het over het proces. Bij een project kosten zowel de start als de finish de meeste tijd. In het begin duurt het even voordat de systemen en processen geïmplementeerd zijn. Bij de afronding kan het lastig zijn om alle losse eindjes bij elkaar te krijgen omdat veel medewerkers hun werkzaamheden afgerond hebben en al op een nieuw project zijn gestart. Maar iedere fase is op een andere manier uitdagend, hoor.’

Uitvoerders en ontwerpleiders 

In de bouw ziet Isabelle steeds vaker vrouwen om zich heen. ‘Je ziet meer vrouwelijke uitvoerders en ontwerpers, dat was een paar jaar geleden veel minder. Op procesbeheersing zaten altijd al wel vrouwen, en dat komt volgens mij omdat vrouwen over het algemeen sterk zijn in het regelen en organiseren van dingen.’ Isabelle doet haar werk met veel plezier. ‘Ik ben net aan een project begonnen dat vijf jaar duurt, dus voorlopig zit ik hier nog wel. In de toekomst zou ik misschien wel iets willen met contractmanagement, maar het kan ook zijn dat ik lekker met procescoördinatie bezig blijf. Ik zie het wel.’

Ook interessant