Een derde bouwbedrijven ziet werk stilvallen

Uit een samen met Bouwend Nederland gehouden enquête over de marktsituatie en de vooruitzichten blijkt dat er al door een derde van alle GWW-bedrijven schade is geleden sinds de uitbraak van de Coronapandemie.

Bouw- en infrabedrijven maken zich zorgen over de achterblijvende vergunningverlening van gemeenten. Een derde van hen ziet dat werkzaamheden voor particulieren en bedrijven, maar ook voor corporaties en gemeenten stilvallen. Ambtenaren zijn vaak slecht bereikbaar door het thuiswerken.

Dat blijkt uit een enquête onder de leden van bouwbracheorganisaties Bouwend Nederland en MKB Infra. Ruim 550 bedrijven vulden de enquête in. Vooral bij kleinere opdrachtgevers blijken de coronamaatregelen effect te hebben op de werkzaamheden. Bij grote (overheids-) opdrachtgevers als het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, Prorail en de waterschappen gaat het werk grotendeels door.

Maar bij de kleinere decentrale overheden als gemeenten ligt dat voor een derde van de bouwers anders. Zij zien dat het verlenen van vergunningen achterblijft, dat processen vertragen en dat een voorschouw of oplevering van een bouwwerk of infraproject niet doorgaat omdat de betrokken ambtenaren thuiswerken of niet bereikbaar zijn. Veel bouwbedrijven maken zich zorgen over de omzet en orderportefeuille van volgend jaar.

Volgens de brancheorganisaties is het van belang dat de bedrijven de komende tijd kunnen blijven doorbouwen en initiatieven kunnen nemen voor nieuwe projecten. De huidige vertraging kan nog jarenlang blijven doorwerken in de bouw. Veel bouwbedrijven zijn nog steeds bezig om projecten uit te voeren die stil kwamen te liggen door de bouwcrisis in 2008. Bouwend Nederland en MKB INFRA roepen daarom gemeenten op om te zorgen voor goede bereikbaarheid van ambtenaren.


Ook interessant