Installateurs missen ondersteuning van fabrikanten bij BENG

Slechts de helft van de installateurs geeft aan dat fabrikanten voldoende ondersteuning bieden met betrekking tot oplossingen in relatie tot BENG. Dit geldt zowel voor E-installateurs, als voor W-installateurs. Dit blijkt uit de Marketing Score Card Trends en Ontwikkelingen Installatie 2019, een tweejaarlijks onderzoek van BouwKennis uitgevoerd onder installateurs.

Het gemis aan ondersteuning en de onduidelijkheid omtrent BENG (bijna energie neutrale gebouwen) blijkt een wijdverspreid issue te zijn in de installatiesector; er zijn geen duidelijke aanwijzingen dat dit in relatie staat met bedrijfsgrootte, het werkzaam zijn op het gebied van woningbouw, utiliteitsbouw, nieuwbouw en/of renovatie. Voor fabrikanten liggen hier dus duidelijk kansen om de installateur meer tegemoet te komen. 

Een meerderheid van de installateurs is, vanwege de toegenomen aandacht voor verduurzaming, van plan om andere producten te gaan installeren dan men momenteel doet. De ‘nieuw’ te installeren producten zijn dan met name warmtepompen en zonnepanelen/-boilers (sterk onder beide soorten installateurs). E-installateurs gaan zich vooral meer richten op (duurzamere vormen van) verlichting (zoals LED).

Ook interessant