Woningcorporaties bezitten minder huizen Shutterstock

Woningcorporaties bouwden in 2015 minder huizen ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden er 12.000 huizen gebouwd. Dat is een afname van 3000 ten opzichte van 2014. Wat de cijfers zijn van 2016 is nog niet bekend.

Het onderzoek naar het aantal huizen werd uitgevoerd door CBS. De corporaties zagen in 2015 het aantal huizen dat zij in bezit hebben afnemen ondanks de aanbouw van nieuwe huizen. Deze afname is voornamelijk te verklaren doordat er meer huizen werden verkocht of gesloopt dan dat er nieuwe werden gebouwd. Op 1 januari van dit jaar hadden de woningcorporaties gezamenlijk 2,3 miljoen woningen in bezit.

Grotere woningen

Trend bij de nieuw gebouwde huizen is dat deze panden doorgaans groter zijn dan de huizen die worden gesloopt.  Twintig procent van de nieuwe huizen had een oppervlakte tot 70 vierkante meter. De rest was veelal groter. Bij de huizen die werden gesloopt had 41 procent een oppervlakte tot 70 vierkante meter.

Nadruk op appartementen

De trend van 2015 was dat er meer appartementen werden gebouwd, maar ook gesloopt ten opzichte van eengezinswoningen. Ruim achtduizend appartementen werden er gebouwd en ongeveer vierduizend gingen er tegen de vlakte. Per saldo kwamen er ongeveer duizend eengezinswoningen bij. De woningen die door de coöperaties werden gesloopt, waren voor bijna de helft naoorlogse woningen. 

Ook interessant