Pilot BENG-woningen in Eemnes

In Eemnes is een pilot gestart waarbij bewoners van 10 sociale huurwoningen een bijna energieneutrale woning krijgen. Alleen voor de zonnepanelen betalen de bewoners een vergoeding in de servicekosten. Alle apparatuur wordt kosteloos geplaatst. De pilot is een samenwerking tussen Urgenda, Thuisbaas en de Alliantie en in goed overleg met de bewoners tot stand gekomen.

Urgenda werkt vanuit het initiatief ThuisBaas concreet aan het energieneutraal maken van bestaande woningen. In de werkwijze staat het ontzorgen van bewoners centraal.

De pilot is bedoeld om ervan te leren en te ervaren of deze aanpak toereikend is om (een deel van) het woningcorporatiebezit in Eemnes energieneutraal te maken. De Alliantie kiest juist voor deze tien woningen omdat dit ‘doorsnee-woningen zijn’. En binnen deze tien woningen is er sprake van een tussen- en hoekwoning en de woningen hebben de keuken op een andere plek. ‘We hopen dat het een aanpak kan zijn die ons helpt in de verduurzamingsopgave. Als we dat concluderen is de aanpak geslaagd’, aldus Joan van der Burgt, directeur bij de Alliantie. De pilot wordt na een jaar geëvalueerd door de drie betrokken partijen en daarna worden eventuele vervolgstappen genomen.

Ook interessant