Bouw 61 energieneutrale woningen ecowijk De Kiem gestart Beeld: DNA in de Bouw

De gemeente Arnhem gaf kennisnetwerk DNA in de Bouw de mogelijkheid om de haalbaarheid van ecowoningen in de wijk Schuytgraaf te onderzoeken. In totaal 10 bouwteams gingen in co-creatie met bewoners aan de slag om een duurzame buurt te ontwerpen. Vijf teams hebben hun ontwerp ook financieel levensvatbaar kunnen maken. De bouw is nu gestart. De basis voor de ecowijk? Optimale collegialiteit van de bouwteams.

Met de onthulling van de ontmoetingsboom luidden de Arnhemse wethouder Wonen Ronald Paping en DNA in de bouw-voorzitter Carl-peter Goossen feestelijk de start van de bouw van 61 energieneutrale woningen in ecowijk De Kiem in.

Alle woningen voldoen aan de nieuwe bouweisen die pas na volgend jaar van kracht worden. Optimale collegialiteit van de bouwteams was de grondslag voor de ontwikkeling van de ecowijk. Teams van regionale mkb-bedrijven laten er zien dat een nieuwe manier van samenwerking in de bouwsector inclusief een hoog ambitieniveau zeer succesvol kan zijn.

Haalbaarheid

De gemeente Arnhem gaf DNA de mogelijkheid om de haalbaarheid van ecowoningen in de wijk Schuytgraaf te onderzoeken en kopers te interesseren. Bijna 3 jaar geleden zijn 10 bouwteams in co-creatie gestart met de vormgeving van deze duurzame buurt. Vijf teams hebben hun ontwerp financieel levensvatbaar kunnen maken. De bewoner wordt betrokken bij ontwerp en inrichting van zijn energieneutrale woning én de inrichting van de wijk. 

Wethouder Paping en DNA-voorzitter Goossen spraken over en weer hun waardering uit voor elkaars betrokkenheid, vasthoudendheid en ambities een stukje Arnhem meer dan duurzaam te maken, voorbereid op de toekomst én een uitstekend voorbeeld dat hopelijk navolging krijgt. 

Energieneutraal, autoluw en gemeenschappelijk groen

In totaal worden 61 woningen gebouwd: De Ideale Woning, Flexus, E+ Wonen, BoGro en het Rode Trap Huis. Ecowijk De Kiem betekent een flinke impuls voor energieneutraal wonen in Arnhem. Voor alle typen woningen was vanaf het prille begin veel interesse voor een huis dat zijn eigen energie opwekt, in een autoluwe wijk met veel groen en met gemeenschappelijke tuinen. 

De woningen lopen vooruit op de toekomstige bouwregelgeving en hebben minimale energielasten. Alle woningen voldoen nu al aan de BENG-eisen (Bijna Energie Neutraal Gebouw) die pas na volgend jaar van kracht worden.

Ook interessant