AZEB-methode maakt betaalbaar energieneutraal bouwen realiteit Bron: AZEB

Het EU-project AZEB (Affordable Zero Energy Buildings), dat in Nederland wordt uitgevoerd door vereniging DNA in de bouw, heeft een routekaart ontwikkeld voor alle bij de bouw betrokken stakeholders om hoogwaardige, betaalbare, energieneutrale gebouwen te ontwikkelen. Doel is de energietransitie te versnellen op een betaalbare wijze.

Op dit moment vergt energieneutraal bouwen een relatief hoge investering. De drempel verlaagt als het betaalbaarder wordt voor ontwikkelaars, bouwers en bewoners. Dat zal leiden tot versnelling van de energietransitie én implementatie van de Europese richtlijnen. Maar hoe maak je grote ambities waar én hou je het betaalbaar?

27 stappen, 4 projectfasen

Acht partijen uit zes EU-landen bogen zich over deze vraag binnen het project AZEB: Affordable Zero Energy Buildings. Vereniging De Nieuwe Aanpak in de Bouw (DNA) is niet alleen deelnemer, maar ook coördinator van het project. Er is niets nieuws ontwikkeld, maar een stappenplan gemaakt dat is gebaseerd op bestaande kennis. De AZEB-methode organiseert de soms overweldigende hoeveelheid bestaande oplossingen voor betaalbare bijna-energieneutrale gebouwen (BENG) en faciliteert zowel beleidsmakers als experts. Elk van de 27 stappen staat voor een reeks belangrijke activiteiten en/of beslissingen om een betaalbare BENG te ontwikkelen. Ze zijn georganiseerd in de vier belangrijkste projectfasen: initiatief, ontwerp, constructie en gebruik & onderhoud. De meeste stappen zijn onderling gerelateerd en afhankelijk van elkaar. De aangeboden oplossingen zijn niet alleen technisch, maar ook afkomstig van andere kennisgebieden, zoals financiën, contractering en procesmanagement.

Eigen aanpak

AZEB heeft de bestaande (technische en niet-technische) kennis in Europa geïnventariseerd en samengebracht in deze nieuwe methodologie, die bruikbaar is in de verschillende Europese culturen en klimaatzones. Sommige stappen zijn misschien al bekend bij reguliere projecten. De manier waarop AZEB voorstelt deze stappen te nemen, verschilt echter van hoe we gewend zijn om te ontwikkelen en te bouwen. De methode volgt de reguliere fasen en activiteiten in een bouwproject, maar de aanpak voor een betaalbare BENG is anders.

Samen de klantreis maken

De kern van de AZEB-aanpak is: betrek de benodigde professionals uit alle projectfasen vanaf de initiatief- en ontwerpfase, dan ontstaat een geïntegreerd ontwikkelproces met een multidisciplinair team. Alleen door samen de klantreis te maken wordt een betaalbare BENG realiteit. De ins en outs van elke stap, inclusief suggesties voor hulpmiddelen en methoden om toe te passen, zijn binnenkort te vinden op de AZEB-website. De eerste versie is nu beschikbaar in het Engels.

Summer School

Het project duurt van 2017 tot medio 2020. Het laatste jaar van AZEB focust op het uitrollen van de methode in lesmateriaal – onder meer via e-learning – en tal van andere kennisoverdracht. Op 27 augustus start Kennisinstituut KERN met de 4-daagse Summer School waarin bouwexperts en opdrachtgevers zich deze methodologie eigen kunnen maken.Ook interessant