Krapte op arbeidsmarkt bouwsector zet door

Steeds meer werkgevers in de bouwsector hebben een groot probleem met het vinden van goede vakmensen. UWV heeft onderzoek gedaan naar bouwsector waaruit blijkt dat de instroom vanuit het beroepsonderwijs onvoldoende is en de vraag naar personeel juist is toegenomen. Ook voor het komende jaar wordt er een groot tekort aan personeel verwacht.


Tot het einde van dit jaar zullen er naar verwachting nog 35.000 banen bijkomen. Dat klinkt als goed nieuws omdat de werkloosheid in de bouwbranche aanzienlijk is afgenomen in de afgelopen tijd, maar het probleem verschuift zich nu naar de andere kant waardoor er een krapte op de arbeidsmarkt ontstaat. Het UWV ziet veel mogelijkheden voor uitvoerend personeel zoals installatiemonteurs, metselaars en timmerlieden. Voor hen zijn er veel banen beschikbaar Ook werkvoorbereiders en uitvoerders zijn erg gewild. Voor werkgevers is het alleen lastig om de juiste mensen te vinden.

Volgend jaar

In 2018 zullen er naar verwachting 13.000 banen in de bouw bijkomen. Daar bovenop worden 4000 banen extra voor ZZP’ers verwacht. De omslag lag in 2014. In dat jaar nam het aantal banen toe in plaats van af. 

Het tekort aan personeel ontstaat doordat veel vaklieden met pensioen gaan, maar de aanwas van nieuw personeel onvoldoende is. Het percentage van personeel dat jonger is dan 45 jaar is in de afgelopen periode verder afgenomen. Was dit percentage in 2004 nog 66 procent, in 2014 lag dit percentage rond de 55 procent.

Last van de crisis

Ook de crisis heeft zijn tol geëist op het gebied van aanwas van jong personeel. Er werd minder gebouwd en daardoor was er minder geld beschikbaar voor het aanbieden van leerbanen aan jong personeel. Hierdoor is de doorstroom afgenomen. Mbo-opleidingen zagen het aantal scholieren afnemen met 38 procent in de periode 2011 tot 2016.

Minder uitkeringen

Positief punt is dat het aantal WW-uitkeringen fors afnam. Deden in 2013 nog 37 duizend mensen een beroep op de werkloosheidswet, in 2016 is dit aantal afgenomen tot 13 duizend. Ook het aantal faillissementen in de bouw is sterk afgenomen. 

Ook interessant