Het aantal Bewuste Bouwers groeit Tekst: Marion de Graaff, Tekstbureau ’t Kofschip. Beeld: Bewuste Bouwers

Bewustwording van de risico’s bij de uitvoering van de werkzaamheden op een bouwplaats, dat is waar Bewuste Bouwers op inzet. ‘Een ongeluk zit in een klein hoekje’, zegt directeur Anneke Witte, ‘maar daar kun je je niet de hele dag bewust van zijn. Je hebt elkaar en je omgeving nodig, samen kun je de veiligheid aanzienlijk verhogen.’

De basis voor Bewuste Bouwers werd gelegd in het Verenigd Koninkrijk bij Considerate Constructors Scheme. Witte: ‘Vier grote Nederlandse bouwbedrijven hebben dit initiatief vanuit Koninklijke Bouwend Nederland in samenwerking met de overheid in 2009 vertaald naar de stichting Bewuste Bouwers. Naast de geldende eisen en certificeringen, is het een uitdaging om soft skills zoals houding, gedrag en cultuur tijdens de uitvoering van projecten een plek te geven. Bewuste Bouwers voorziet in die behoefte.’

Gedragscode

Het instrument dat Bewuste Bouwers gebruikt om de soft skills vorm te helpen geven, is de Gedragscode. Die bestaat uit de volgende vijf pijlers: 

Omgeving
Bewuste Bouwers beperken hinder en hinderbeleving voor de omgeving.

Veiligheid
Een Bewuste Bouwer draagt bij aan de zorg voor de veiligheid op de bouwplaats voor zichzelf, zijn collega’s, bezoekers en de omgeving.

Milieu

Een Bewuste Bouwer werkt milieubewust. Het bouwbedrijf heeft een beleidslijn die zichtbaar uitgevoerd wordt om de impact op het milieu te minimaliseren.
Vakmensen
Een Bewuste Bouwer heeft aandacht voor de ontwikkeling, veiligheid, gezondheid en welzijn van de bouwplaats medewerkers en houdt rekening in alle communicatie-uitingen met anderstaligen.

Verzorgd
Een Bewuste Bouwer zorgt voor een opgeruimde, verzorgde bouwplaats om zo risico’s van struikelgevaar en wegwaaiend zwerfafval te voorkomen.


Anneke Witte: ‘Bij iedere pijler horen norm- en werkkaarten. Bedrijven krijgen middels een toolbox, workshops en trainingen ook duidelijke handvatten om bewust te kunnen bouwen en de medewerkers daarin mee te nemen. Alle bouwbedrijven en -projecten die zich aanmelden bij Bewuste Bouwers conformeren zich daarmee aan de Gedragscode. Ze werken vanuit de wetenschap dat ze te gast zijn in de omgeving en dat ze tijdelijk hinder veroorzaken. Aan de ene kant vragen ze daar begrip voor, maar aan de andere kant zullen ze zich inspannen om die hinder tot een minimum te beperken.’

Drie minuten omrijden

‘De gedragscode geeft houvast, én het wordt leuker’, zegt Witte. ‘Het is goed voor het imago van de bouwwereld. Bouwers worden meer gewaardeerd en het is een wisselwerking met opdrachtgevers. Zij gaan graag in zee met bouwbedrijven die zijn aangesloten bij Bewuste Bouwers. Steeds meer publieke opdrachtgevers zoals gemeenten voelen zich ontzorgd wanneer  grote binnenstedelijke projecten worden aangemeld bij Bewuste Bouwers. Er sluiten zich steeds meer bedrijven en projecten aan. Als je onderweg bent in Nederland, zie je op verschillende plekken de banners. Bouwbedrijven bedenken vaak ludieke acties om met situaties om te gaan. Communicatie is sowieso belangrijk, en als de boodschap ook nog met humor gebracht wordt, krijg je enorm veel goodwill. Zo zette een bedrijf een bord bij een afgesloten weg neer voor fietsers: “Drie minuten omrijden, dat is xx calorieën extra verbranden!” Zulke voorbeelden delen we via de site, zodat andere bouwbedrijven daar hun voordeel mee kunnen doen. En zo verspreidt het zich steeds meer. Dat is een goede zaak, wat het imago van de sector ten goede komt.’

Ook interessant