Bouwsector heeft behoefte aan duidelijk begrensde aansprakelijkheid Beeld: BNA

Contracten in de bouw richten zich steeds meer op samenwerking, ketenintegratie, risicobeheersing en trots op het werk. Eenzijdig opgelegde contractuele verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden sluiten niet goed aan op deze werkwijze. Brancheverenigingen BNA en NLingenieurs hebben nu een Handreiking Aansprakelijkheid ontwikkeld om te komen tot betere afspraken over en omgang met contractuele aansprakelijkheden.

Tijdens de crisis is de gewoonte gegroeid om projectrisico’s in contracten zoveel mogelijk eenzijdig bij de adviseur te leggen. Dat is echter niet in het belang van de opdrachtgever. Het kan leiden tot onverantwoordelijke risicobeheersing en niet of nauwelijks te verzekeren aansprakelijkheden. Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA) en NLingenieurs, de Nederlandse branchevereniging van advies-, management- en ingenieursbureaus, vonden het hoog tijd voor duidelijk begrensde aansprakelijkheid. Op donderdag 26 april presenteerden Fred Schoorl (directeur BNA) en Jaap de Koning (NLingenieurs, vestigingsdirecteur Witteveen+Bos) het eerste exemplaar van de Handreiking Aansprakelijkheid aan Leo de Boer, directeur van het Verbond van Verzekeraars. 

Evenwichtige afspraken maken

De Handreiking Aansprakelijkheid biedt de adviseur een handzaam kader om samen met de opdrachtgever evenwichtige afspraken te maken over contractuele aansprakelijkheid. Zodat projectrisico’s beheersbaar en verzekerbaar zijn en het projectresultaat voorop kan staan. Dat is hard nodig volgens de brancheverenigingen. Opdrachtgevers hanteren vaak eigen inkoopvoorwaarden, die lang niet altijd aansluiten op de leveringsvoorwaarden DNR2011. Deze zijn de meest gebruikte standaard in de sector.

Fred Schoorl: “Onze leden lopen voortdurend op tegen inkoopvoorwaarden die niet of nauwelijks te verzekeren zijn. Een opdracht onder dergelijke condities is Russische roulette voor alle betrokkenen en kan het eind van het bureau of het project betekenen.” Jaap de Koning voegt toe: “Bezinning vooraf op de onderlinge verdeling van verantwoordelijkheden is geboden. Evenals zorgvuldige omgang in het geval er een aansprakelijkheidsstelling ontstaat.”

Probleem van de hele bouwketen

Eenzijdig opgelegde contractuele verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden zijn een probleem van de gehele bouwketen. Een duidelijk begrensde aansprakelijkheid die in een proportionele relatie staat tot de aard en omvang van de opdracht is een must om op een maatschappelijk verantwoorde wijze een opdracht in de markt te zetten en uit te voeren, stellen de brancheverenigingen.

De Handreiking Aansprakelijkheid is tot stand gekomen na een consultatie van verzekeraars en assurantiemakelaars. Leo de Boer van het Verbond van Verzekeraars: “Verzekeraars willen zekerheid bieden en zijn erbij gebaat dat partijen in de keten heldere en evenwichtige afspraken maken, waarbij het belang van de klant voorop staat. Deze handreiking biedt partijen hiertoe goede mogelijkheden.”

Download de handreiking hieronder (bron: www.bna.nl).

Downloads

Ook interessant