'Misverstand over plaatsen CO-melder hardnekkig'

Uit een recente online steekproef van de brandweer blijkt dat 72% van de mensen niet weet waar je een CO-melder moet plaatsen. Ook blijkt dat slechts een kwart van de huishoudens in Nederland een CO-melder heeft. Jet Vroege, Dossierhouder Koolmonoxide bij Brandweer Nederland, schrikt als ze deze cijfers ziet: “Dit gaat mis. Het is van levensbelang dat je snel wordt gewaarschuwd als er koolmonoxide vrijkomt in je huis. En dat kan alleen door een goed geplaatste CO-melder."

Het is, zelfs onder professionals, een hardnekkig misverstand dat koolmonoxide zwaarder zou zijn dan lucht. Vroege: “CO is een fractie lichter dan lucht en heeft de eigenschap dat het heel goed mengt met lucht. In de ruimte van het verwarmingstoestel zoals een cv-ketel, haard, kachel of geiser, zal CO met de warme lucht zeker opstijgen. Om je op tijd te waarschuwen, moet de CO-melder in die ruimte dus aan het plafond, of in ieder geval zo hoog mogelijk hangen. Dit is ook het officiële advies van de Brandweeracademie die hier onderzoek naar heeft gedaan.” Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwonden Stichting richten zich vanaf vandaag op het juist plaatsen van CO-melders in de campagne ‘Stop CO-vergiftiging’.

In februari voeren Brandweer Nederland, de Nederlandse Brandwonden Stichting en de 25 Veiligheidsregio’s campagne om CO-vergiftiging te voorkomen. Met als belangrijke boodschap: ventileer – controleer - alarmeer. 
Ventileer: laat 24/7 een rooster of raam op een kier open staan - Controleer: laat een verwarmingstoestel jaarlijks controleren door een gecertificeerd vakman – Alarmeer: plaats een CO-melder in de ruimte van het verwarmingstoestel aan het plafond.

Ook interessant