Hitte heeft ook invloed op kunststof gevelplaten Tekst en beeld: Milin

Na een langdurige droogte is het nu tijd voor een officiële hittegolf. De warmte houdt aan en een hitteplan is al opgesteld. Men moet rekening houden met het waterverbruik, de agrarische sector krijgt sproeiverboden opgelegd en code oranje is inmiddels van kracht. Omdat ook kunststof gevelbekleding 'last' heeft van de hitte, geeft Milin een aantal nuttige montagetips.

Het ‘werken’ van kunststof gevelbekleding

De hoge temperaturen hebben niet alleen effect op ons dagelijks leven. Ook kunststof gevelbekleding krijgt met de warmte te maken. Bij warmte zet kunststof uit; bij koude gebeurt het tegenovergestelde, want dan krimpt het. Hiermee moet rekening worden gehouden om gebreken in de toekomst te voorkomen. Bij extreme werkingen door temperatuurwisselingen kunnen er tal van gebreken ontstaan. Gevolgen kunnen zijn dat kunststof gevelbekleding gaat tikken, vervormen, verkleuren of – in het ergste geval – scheuren. Ook kunnen er blaasjes ontstaan in de toplaag. Niemand wil dat.

Tips om gebreken uit te sluiten

Bij aankomst van de levering:

  • Sla de panelen horizontaal op een vlakke ondergrond op;
  • Zorg dat de opgeslagen panelen niet langdurig worden blootgesteld aan zon of regen;
  • Geef de panelen de tijd om te acclimatiseren aan de omgevingstemperatuur.

Bij montage van kunststof gevelbekleding.

  • De constructie of het regelwerk waarop de gevelpanelen worden bevestigd, moet voldoende ruimte hebben voor ventilatie (bij donkere kleuren een dubbel regelwerk). Dit doe je door voldoende ruimte te creëren in het regelwerk of de constructie en ventilatieprofielen te monteren onder de constructie. Zo kan lucht van beneden naar boven weg worden geventileerd, zodat warmte zich niet zal ophopen achter de bekleding. Tevens zorgt het ventilatieprofiel ervoor dat ongedierte niet achter de gevelbekleding kan komen;


  • Hoeveel een gevelpaneel kan uitzetten en krimpen is afhankelijk van een aantal factoren. Type kunststof bijvoorbeeld. De technische gegevens die bij de bladen horen geven dit zogenoemde "uitzettingscoëfficiënt" aan;


  • Bij de montage moet rekening worden gehouden houden met het mogelijk uitzetten en krimpen van de panelen. Zorg voor voldoende ruimte om de werking haar gang te laten gaan. Gebeurt dit niet, dan kunnen de panelen gaan vervormen of scheuren gaan vertonen.


De mate waarin een paneel kan uitzetten of krimpen is afhankelijk van een aantal factoren. Bijvoorbeeld het type kunststof. De bandbreedte die van toepassing is, de zogenoemde "uitzettingscoëfficiënt", wordt meegezonden met de gevelpanelen.

Ook interessant