Norm en praktijkrichtlijn bevestiging dakbedekkingen gepubliceerd

Onlangs heeft NEN de norm en de praktijkrichtlijn voor bevestiging van dakbedekkingen gepubliceerd. Daar waar de norm NEN 6707 aangeeft wat de eisen en bepalingsmethoden zijn voor de bevestiging van dakbedekkingen, geeft de praktijkrichtlijn NPR 6708 inzicht in hoe voornoemde norm gebruikt moet worden en aanwijzingen voor verantwoorde oplossingen.

De normenreeks NEN-EN 1990 tot en met NEN-EN 1999 (Eurocodes) is de basis voor het maken van constructieve berekeningen. NEN 6707 geeft in aanvulling hierop eisen en bepalingsmethoden voor de berekening van de bevestiging van dakbedekkingen. Dit omdat dit niet is voorzien in de Eurocode. 

Wijzigingen 

De belangrijkste wijzigingen die in NEN 6707:2019 zijn opgenomen ten opzichte van NEN 6707:2011 zijn:

  • uitbreiding van het toepassingsgebied met plaatvormige dakbedekking, zoals zinken of koperen dakbedekking en aanpassing van de inhoud hierop;
  • aanpassingen met betrekking tot partiële factoren; 
  • aanpassingen om aan te sluiten bij de meest recente versies van normen waarnaar wordt verwezen.

Voor NPR 6708:2019 geldt dat de aanpassingen bestaan uit:

  • specifieke regels voor metalen dakbedekkingen zijn toegevoegd; 
  • aanpassingen zijn doorgevoerd met betrekking tot de aansluiting op testmethodes;
  • aanpassingen zijn doorgevoerd om aan te sluiten op herziene versie van NEN 6707 met betrekking tot partiële factoren.

Ook interessant