Subsidieregeling sanering van asbest verder uitgebreid Foto: Shutterstock

In het verleden werd asbest veelvuldig gebruikt bij het bouwen van daken. Nu wordt dit gevaarlijke materiaal gesaneerd. Omdat dit veel geld kost, is er een subsidieregeling in het leven geroepen. De regeling is inmiddels verruimd, want ook oppervlakten van meer de 35 vierkante meter komen nu in aanmerking voor subsidie.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil van de daken af. “Asbestdaken verweren in de buitenlucht”, legt het ministerie uit. “Daardoor komen er asbestvezels vrij in de leefomgeving. Om het risico voor de gezondheid te beperken is het houden van asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden.” Zodoende is er enigszins haast geboden voor de eigenaren van asbestdaken. “Dit verbod betekent dat eigenaren van asbestdaken in de periode 2016-2024 het asbestdak moeten laten verwijderen.”

Aangepaste voorwaarde

De voorwaarde die voorheen werd gesteld, is komen te vervallen. Hierdoor kan er altijd subsidie worden aangevraagd, ongeacht de hoeveelheid geïnventariseerde vierkante meters van de betreffende asbestdaken. Om het asbest veilig te saneren, blijft de voorwaarde dat dit door een gecertificeerd bedrijf moeten worden gedaan. De voorwaarde van een gecertificeerd bedrijf is het enige waar een subsidieverzoek aan moet voldoen. Het dak dat gesaneerd wordt, moet opgenomen zijn in het Landelijk Asbestvolgsysteem. Dakbeschot of andere asbesthoudende toepassingen komen niet in aanmerking voor deze regeling.

Subsidie aanvragen, wees er snel bij

De regeling loopt tot eind 2019 zolang de voorraad strekt. Het beschikbare budget betreft 15 miljoen euro en iedereen mag een verzoek indienen. Daarbij bedraagt krijgt de subsidieaanvragen 4,50 euro per vierkante meter met een maximum van 25.000 euro. Daarbij moet rekening worden gehouden dat een aanvraag uiterlijk zes maanden na de sanering moet worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) met een de factuur als bewijs. 

Ook interessant