Nieuw hybride circulair wandsysteem van gipsplaten Beeld: Knauf

Vaak zijn bouwmaterialen uit oude gebouwen nog van hoge kwaliteit en geschikt voor hergebruik. Gips bijvoorbeeld, is eenvoudig te recyclen. Daarom heeft Knauf vorige week – ter ere van de Week van de Circulaire Economie – een nieuw wandsysteem geïntroduceerd. Door oude bouwmaterialen zoals gipswanden te hergebruiken, hoopt het bedrijf, dat voornamelijk werkzaam is in de afbouwsector, bij te dragen aan duurzame innovaties in de bouw.

Gips recyclen

Knauf werkt met synthetisch gips, afkomstig uit restafval van kolencentrales. Kolencentrales verdwijnen steeds meer, wat het belang van hergebruik van gips onderstreept. Gips is gelukkig goed te recyclen, maar dat is voor Knauf nog niet voldoende. Het bedrijf wil hun producten ook demontabel te maken. “Hoewel gips van nature al een zeer duurzame en efficiënte bouwstof is, heeft hergebruik een nog lagere milieu-impact. We willen zo veel mogelijk toe naar een situatie waarin oude gispwanden geen bewerking meer nodig hebben en gewoonweg verplaatst kunnen worden. Je maakt dan slim gebruik van wat er al is”, aldus Rob van Groningen, algemeen directeur bij Knauf.

Circulair bouwen

Bij circulair bouwen worden de gebruikte materialen en grondstoffen in een gebouw zoveel mogelijk hergebruikt. Circulair bouwen is onmisbaar voor een duurzame economie, waarin grondstoffen steeds schaarser worden. Deze manier van bouwen heeft veel invloed op de bouwsector. Zo wordt er bijvoorbeeld bij aanschaf meer gelet op de levensduur van de te gebruiken materialen. En in plaats van slopen worden bepaalden onderdelen liever gedemonteerd. Belangrijk is het dus te werken met producten die demonteerbaar en makkelijk te recyclen zijn. In het geval van gipsplaten is dat het geval. Voor de ontwikkeling van het Hybride Circulair Wandsysteem worden elementen uit oude gebouwen gezaagd en modulair toegepast in nieuwe gebouwen.

New Horizon Urban Mining

Het nieuwe hybride circulaire wandsysteem werd ontwikkeld als gevolg van de samenwerking met New Horizon Urban Mining. Dit is een plaform voor organisaties die samenwerken aan innovaties om circulair bouwen mogelijk te maken. Het Urban Mining Collective bestaat uit Stiho, Rexel, Elektroned, Knauf, Tetris, JLL, TGN, Wavin, Steenfabriek Douveren, de Ruttegroep, het NIBE en ABN AMRO. Ze willen grondstoffen en materialen uit slooppanden geschikt maken voor hergebruik. De lancering van dit wandsysteem in Circl, een circulaire paviljoen op de Zuid-as in Amsterdam, is hier een voorbeeld van. 

Ook interessant