Nieuws Café 10 februari 2023

BouwBeurs Nieuwscafé 2023: Hoe innovatief is de betonsector?

In 2030 moet de uitstoot van CO2 met bijna 50% gereduceerd zijn. Dat is een enorme opgave voor producenten van betonproducten. Met de ontwikkeling van CO2-arm beton zijn forse besparingen gerealiseerd.

De industrie is echter sterk afhankelijk van cement en hoogovenslak. Cement veroorzaakt een zeer hoge CO2 uitstoot tijdens productie en hoogovenslakken worden nog schaarser als TATA overstapt naar waterstof. Het doet een beroep op de innovatiekracht van de sector. Welke kansen en belemmeringen zien de producenten? Een discussie met Dorien Staal (voorbij Prefab), Thies van der Wal (VBI) en Paul Ewalds (Betonhuis).

Nieuws Café