Natuurinclusief bouwen in het DNA van Viavara Pro

Deel

Gekopieerd

[vc_row][vc_column][column_text]

In de bouw is veel aandacht voor energieneutraal en circulair bouwen, gelukkig is er ook steeds meer aandacht voor natuurinclusief bouwen (en renoveren). Door toename van stedelijk gebied, bedrijfsterreinen etc. dreigt de biodiversiteit steeds meer in het gedrang te komen. En niet alleen door de toename maar ook door de manier van bouwen en isoleren.

Bij natuurinclusief bouwen wordt er rekening gehouden met de natuur. De natuur wordt als het ware geïntegreerd in de bouw van woningen, bedrijfspanden en diverse andere objecten. Daarnaast wordt ook de natuur in de omgeving meegenomen. Bij nieuwbouw, renovaties en gebiedsinrichting wordt er dus rekening gehouden met onder andere vleermuizen, vogelsoorten, insecten en beplanting.

Vivara Pro is expert in Europa in het uitvoeren van professionele projecten, aanbieden van producten en diensten voor mitigatie en compensatie, verbetering van de biodiversiteit en natuurbescherming op het gebied van flora & fauna. Het gelooft sterk in het belang van een gezonde natuur en het doel is middels de aangeboden diensten en producten de bestaande natuur minimaal te behouden en waar mogelijk te verbeteren en versterken door een integrale aanpak van klimaats-, biodiversiteits- & gezondheidsambities, en hierbij de leefomgeving toekomstbestendig in te richten voor plant, dier en mens.

De grootste kracht van www.vivarapro.com is een lange termijn en exclusief samenwerkingsverband met meer dan 25 groene partners zoals Vogelbescherming Nederland, Zoogdiervereniging, Natuurmonumenten, Natuurpunt in België en NABU in Duitsland. De samenwerking met deze groene partners garandeert continue productverbetering en innovatie, en een garantie aan de afnemer, dat alle producten optimaal zijn afgestemd op de betreffende diersoorten en hun leefomgeving, door de goedkeuring die alle groene partners geven op de aangeboden producten.

Vivara Pro heeft een eigen afdeling voor productontwikkeling. In samenwerking met de groene partners wordt naast product verbetering en innovatie, voortdurend gewerkt aan nieuwe soorten en gerelateerde natuurbeschermings-producten. Het eigen marketing team zorgt gezamenlijk met de groene partners, middels uitgekiende sociale media campagnes, voor een maximale inzet en bereik van de betrokken netwerken. Goed voorbeeld doet goed volgen! Door eigen productie faciliteiten en warehouses in verschillende landen, kan Vivara Pro bovendien direct inspringen op veranderende wet- en regelgeving of nieuwe behoeftes uit de markt. Door een gemoderniseerd voorraadbeheer kan er snel en flexibel geleverd worden.

Samenwerking zit in het DNA van Vivara Pro. Samenwerken leidt tot vernieuwing en inspiratie. Zo is Vivara Pro, partner van het professionele netwerk NatuurPro in zowel Nederland als België (www.natuurpro.nl).
Dit netwerk is uniek door een krachtige samenwerking tussen hoveniers, ecologische adviesbureaus, landschapsarchitecten, ingenieursbureaus en product- en kennispartners. Een samenwerking die voortkomt uit de waardering voor de natuur. Deze gedeelde waarde zorgt voor een verbindend, betrouwbaar en toekomstgericht netwerk, waardoor Natuurpro-projecten optimaal worden afgestemd op flora en fauna en een zo duurzaam mogelijk ingerichte buitenruimte.

Via www.denieuwewaarde.nl wordt een innovatieve methodiek aangeboden om voor een willekeurig gebied in Nederland, klimaats-, biodiversiteits- & gezondheidsambities geïntegreerd te realiseren. Door deze sterke integrale aanpak van deze drie uitdagingen wordt de gezamenlijke impact versterkt, neemt de (esthetische) kwaliteit van de groene ruimte sterk toe, en kunnen projecten door een effectieve afstemming veel sneller worden gerealiseerd.

De Nieuwe wAarde aanpak start altijd met een uitgebreide analyse van de huidige gebiedssituatie met betrekking tot klimaat, biodiversiteit en gezondheid. Met behulp van de uitkomst van deze analyse wordt gezamenlijk met de opdrachtgever gekozen welke zaken aandacht behoeven. Aan de hand hiervan wordt vervolgens een plan van aanpak opgesteld met een reeks verbeter voorstellen/oplossingen. De uitvoering van het plan van aanpak wordt waar mogelijk opgevolgd door periodiek onderhoud en monitoring, aangevuld met een gebieds- of terreinlabel wat de behaalde effecten van de uitgevoerde maatregelen in kaart brengt.

Klanten over deze aanpak: “We waren eerder vooral op basis van ons gevoel bezig met duurzaamheid. Dankzij De Nieuwe wAarde hebben we nu een kader, en weten we beter wáár we ’t beste wát kunnen doen.” Aldus Astrid Jongboom van Weller Wonen in Heerlen. Ze was betrokken bij één van de eerste pilots rond dit nieuwe concept voor de openbare ruimte”. Weller Wonen beheert zo’n 9.800 woningen, winkels en garages in Heerlen, Brunssum en Schinveld. Meer dan 20.000 mensen vinden zo hun thuis in het zuidoosten van Limburg. Astrid Jongboom is adviseur wijken en buurten.[/column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][button button=”url:http%3A%2F%2Fwww.vivarapro.nl%2F|title:Website|target:%20_blank|”][button button=”url:https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fvivara-pro%2F|title:LinkedIn|target:%20_blank|”][button button=”url:https%3A%2F%2Fapp.swapcard.com%2Fevent%2Fbouwbeurs-2023%2Fexhibitor%2FRXhoaWJpdG9yXzEwODc4NzA%3D|title:Maak%20kennis%20met%20Vivara%20Pro%20tijdens%20BouwBeurs%202023|target:%20_blank|”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][google_ad][/vc_column][/vc_row]

Gerelateerde artikelen